درس یازدهم

                             

  سیرک

 

 

لبخند زدن هزینه ای ندارد.

 

دلقک ها

دلقک ها نقش مهمی در سیرک ایفا می کنند. دلقکها با شیرین کاریهایشان مردم را بین قسمت های مختلف سیرک سرگرم می کنند. دلقک های قدیمی از شلوار های گشاد ،آرایش سفید و بینی قرمزرنگ بزرگی استفاده می کردند.

  به سمت چپ نگاه کنید ده فیل بر روی دو پاهای عقبی خود دراطراف حلقه سیرک در حال حرکتند.

در طرف راست،سه ماشین کوچک با تعدادی دلقک در حال حرکت در اطراف حلقه سیرک هستند.بین فیل ها و دلقک ها بالا زنی در حال تاب خوردن و چرخیدن است.

شما آن را حدس زدید! سیرک به شهر آمده است.

 

 

سیرک چیست؟

 

سیرک یک نمایش است که شامل فعالیت های سرگرم کننده متنوعی است.سیرک معمولا یک نمایش متحرک است که از شهری به شهر دیگر می رود.

سیرک در میدان شهر یا زیر خیمه های بزرگی به نمایش در می آید.بعضی سیرکها در جای ثابت باقی می مانند.

سیرک دولتی معروف مسکو در روسیه سالهاست که در مسکو برنامه اجرا می کند.

اکثر فعالیت های یک سیرک در اطراف زمینی بنام حلقه انجام می شود.سیرک های کوچک معمولا یک یا دو حلقه دارند.بزرگترین سیرک ها سه حلقه دارند. شاید معرف ترین سیرک دنیا،سیرک برادران رینگ لینگ و برنام وبیلی باشد.

این سیرک اولین سیرک سه حلقه ایی است که فعالیت در سه حلقه آن همزمان اتفاق می افتد.همچنان خود را بزرگترین نمایش(سیرک) بر روی کره زمین می نامند.

چه چیز را در سیرک می بینید؟شما ممکن اکروبات بازها،تر دست ها و بند باز ها را ببینید.

شما ممکن است فیل هایی که در حال حرکت هستند،ببرهایی که از حلقه های آتش می پرند و یا اسب سوارانی که تر دستی هایی را انجام می دهند ببینید.شما حتما تعداد زیادی دلقک خواهید دید در طول نمایش،گروههایی در سیرک به نواختن موسیقی زنده می پردازند.

 

 

رییس سیرک

 

رییس سیرک،شخصی است که مسئول حلقه های سیرک است. او میزبان شماست.رییس سیرک ممکن است لباس رسمی یا کلاه بزرگ می پوشد. او ممکن است آواز بخواند.اما حتی اگر سیرک یک حلقه، دو حلقه یا سه حلقه داشته باشد، رهبر سیرک شما را با تمام فعالیت های جالب سیرک که تماشا خواهید کرد آشنا می سازد.

 

 

کارهای حیوانات

 

اکثر فعالیت های سیرک را حیوانات انجام می دهند.در واقع اولین سیرک مدرنی که از حیوانات استفاده کرده است به قرن هفدهم باز می گردد. برای اولین بار سرباز قدیمی بنام فیلیپ اشلی حرکات نمایشی سوار بر اسب در انگلستان انجام داد. روش نمایش او به روش نمایش اشلی معروف شد که خود موفقیت بزرگی بود. سیرک به سرعت در سراسر اروپا وایالات متحده گسترش یافت.بعد از گذر زمان،حیوانات دیگری هم به سیرک اضافه شدند.امروزه شما ممکن است خرس،شیر،ببر،میمون و سگ را در حال انجام شیرین کاری هایی دز سیرک ببینید.

 

            

/ 0 نظر / 153 بازدید