پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

درس دوازدهم

                                          الفبا و نوشتن       چیزی را از ظاهرش قضاوت نکنید     نوشتن در قدیم   هزاران سال قبل، تعداد کمی از مردم می توانستند بنویسند،که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید