پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

ترجمه درس نهم

پــــــــول                                                    پول همه چیز است          در طول تاریخ پول اشکال مختلفی به خود گرفت.امروزه اسکناس بسیار معمول ورایج است در تصویر بالا ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 45 بازدید