درس دوازدهم

                                          الفبا و نوشتن       چیزی را از ظاهرش قضاوت نکنید     نوشتن در قدیم   هزاران سال قبل، تعداد کمی از مردم می توانستند بنویسند،که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید

ترجمه درس نهم

پــــــــول                                                    پول همه چیز است          در طول تاریخ پول اشکال مختلفی به خود گرفت.امروزه اسکناس بسیار معمول ورایج است در تصویر بالا ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 50 بازدید